Tjenester

Klinikkdrift har et bredt spekter av tjenester og samarbeidsmodeller.

Samarbeidet kan strekke seg fra en ren kontrollfunksjon til komplett outsourcing. Ønsker kunden å gjøre jobben selv kan vi bistå med løpende kontroll og oppfølging. I motsatt tilfelle kan Klinikkdrift overta hele eller deler av selskapets økonomifunksjon. Dette kan også omfatte klinikkadministrasjonen.

Vi tilbyr rådgivning innen regnskap, finans og økonomi. Vi hjelper også til med etablering, verdivurderinger og virksomhetsoverdragelse.

Regnskap og årsregnskap

God regnskapsproduksjon er helt avgjørende for god økonomisk drift og verdiskapning for ditt selskap. Klinikkdrift AS leverer et bredt spekter av regnskapstjenester, fra full outsourcing til mer spissede regnskapstjenester. Slik får du kontroll over selskapets økonomi.

Vi baserer våre regnskapstjenester på analyse og innsikt i din bedrift og ditt marked, og tilpasser tjenestene til ditt behov. Dermed er du sikret at du får kontroll gjennom riktig regnskapsproduksjon.

Gjennom analyse avdekker vi også hvilke systemer som er best egnet for din bedrift. Vi har lang erfaring med de fleste moderne regnskapssystemer, og kan bistå både i valg av system og med oppsett og drift av systemet.

Lønn

Vi leverer alt innen lønnsadministrasjon og personalrådgivning. Vi kan bistå med rådgivning innen personalområdet, arbeidskontrakter, personalsaker, ansettelser og oppsigelser.

Vi har spisskompetanse innen helserelaterte bransjer og kan tilby tilpassende løsninger for leger, tannleger og annen helserelatert virksomhet.

Rådgivning

Både på forespørsel og gjennom aktiv kommunikasjon til kundene vedrørende lovendringer og andre relevante forhold.

  • Lønnsomhetsanalyser / Benchmarking
  • Verdsettelse
  • Virksomhetsoverdragelse

Rådgivning innen skatt og MVA

Rådgivning om alt fra skatt og moms til fusjon eller sammenslåing av selskaper. Vi bistår i alle aspekter innen økonomi, regnskap og forretningsutvikling.

Analyse

Med en gjennomgang av regnskapet får du en rapport som gir deg et nødvendig grunnlag for å ta riktige beslutninger for fremtidig vekst og kontroll på virksomheten.

Drift

Du overlater hele eller deler av økonomifunksjonen til oss, slik at du kan fokusere på de mange andre viktige oppgavene i din bedrift.

  • Kvalitetsrutiner
  • Administrasjon
  • Fordelsavtaler