Priser

Du velger prismodell som passer deg best:

Timespris:

  • Regnskapsføring, lønn og fakturering –  Kr 690 per time
  • Årsoppgjør og rådgivningstjenester  – Kr 890 per time

Fastpris:

  • Fastpris 100  – 10 000 per år
  • Fastpris 300  – 20 000 per år
  • Fastpris 500   – 30 000 per år

Årsoppgjør, skattemelding og aksjonærregisteroppgave kommer i tillegg på kr 6 000,-.

Antall transaksjoner fremkommer av pakke som velges. Fastprisene gjelder for bokføring, avstemminger og innsending av MVA-oppgaver. Andre tjenester kommer i tillegg, etter timepris for påløpt tid. Fastprisene forutsetter at bilagsmateriellet leveres komplett og innenfor gjeldende tidsfrister. Overstiger man bilagsantallet i løpet av et regnskapsår blir man etterfakturert opp til korrekt pakke. Det nye bilagsantallet vil da være gjeldende frem til man evt. kommer innunder en pakke med et annet bilagsantall.

Priser er uten mva.

Kostander for bruk av regnskapssystem tilkommer. Her gjelder Tripletex sine priser.